Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Parama+37 060 062 950konstal dot lt at gmail dot com

Reglamentas

PARDUOTUVĖS REGLAMENTAS
Paaiškinimai
- Adresas – vardas ir pavardė arba institucijos pavadinimas, pašto kodas bei vietovė.
 - Verslininko adresas:
Tiekiamų prekių kaina – yra po adresu
tiekiamų prekių ir jų kainų sąrašas
Kontaktiniai duomenys:
telefonas
Pristatymas - transporto paslaugų rūšis kartu su vežėjo ir išlaidų nustatymu įtraukti į prstatymo kainoraštį po adresu
Pirkimo dokumentas- faktūra, sąskaita ar čekis, išduotas pagal įstatymą dėl mokesčio nuo prekių ir paslaugų, 2004 kovo 11 d. su pakeitimais ir atitinkamomis teisės nuostatomis.
Prekės kortelė - atskiras parduotuvės puslapis,  kuriame pateikiama informacija apie pavienį produktą.
Klientas – pilnametis, fizinis asmuo, turintis teisę atlikti teisinius veiksmus, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas be juridinio asmens statuso ir galintis vykdyti teisinius aktus, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams.
Civilinis kodeksas – įstatymas cvilinis kodeksas iš 1964 m.balandžio 23 d. su pakeitimais.
Gerų praktikų kodeksas - elgesio taisyklių, ypač etikos ir profesinių normų rinkinys, nurodytų 2 straipsnio 5 punkto įstatyme dėl kovos su nesąžininga komercine veikla iš 2007 m. rugpjūčio 23 d. su pakeitimais.
Vartotojas – pilnametis, fizinis asmuo galintis vykdyti teisinius aktus, perkantis iš pardavėjo prekę nesusijusia tiesiogiai su jo verslu ar profesine veikla. Fizinis asmuo, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams.
Krepšelis - produktų sąrašas, sudaromas pagal siūlomų parduotuvėje produktų pagrindą - Pirkėjo pasirinkimus.
Pirkėjas – vartotojas ir klientas
Daiktų išdavimo vieta - adresas arba priėmimo punktas nurodyti Pirkėjo užsakyme.
Daiktų išdavimo momentas - momentas, kuriame pirkėjas ar jo nurodytas priimti trečiasis asmuo perima daiktą.
Mokėjimai - mokėjimo būdas už sutarties dalyką ir pristatymą išvardyti adresu  
Vartotojų teisė - vartotojų teisės įstatymas iš 2014 m. gegužės 30 d.
Prekė - mažiausias ir nedalijamas daiktų kiekis, kuris gali būti užsakymo dalyku, ir kuris yra nurodytas parduotuvėje
kaipo matavimo vienetas, jo kainos nustatymo metu (kaina/vienetas).
Sutarties dalykas – produktai ir pristatymas esantys sutarties dalyku.

Teikimo dalykas – sutarties dalykas
Priėmimo centras – daiktų išdavimo vieta, kuri neturi pašto adreso, išvardinta saraše, pateiktame pardavėjo parduotuvėjė.
Daiktas – kilnojamas daiktas gali būti arba yra sutarties dalyku.
Parduotuvė – internetinis servisas, prieinama adresu,
kuriuo pirkėjas gali pateikti užsakymą.
Pardavėjas:
Mokesčių mokėjimo kodas
ĮMONĖS KODAS
Sistema – bendradarbiaujančių su savimi informatinių prietaisų ir programinės įrangos rinkinys, teikiantis apdorojimą ir saugojimą, o taip pat siuntimą ir priėmimą duomenų telekomunikaciniais tinklais, naudojantis atitinkamamu duoto tinklo galutiniu įrengimu, vadinamu internetu.
Vykdymo laikas – ant produkto kortelės paduotas valandų arba darbo dienų skaičius.
Sutartis - sutartis sudaroma ne verslininko biure arba nuotoliniu būdu, kaip apibrėžta vartotojų teisių įstatyme iš 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojo atveju ir pardavimo sutartis pagal Civilinio Kodekso 535 str. Iš 1964 m. balandžio 23 d. Pirkėjo atveju.
Defektas – Tiek fizinis defektas, kaip ir teisinis defektas.
Fizinis defektas - parduoto daikto su sutartimi neatitikimas, o ypač jei daiktas:
- neturi savybių, kurių šio tipo daiktas turėtų turėti dėl tikslo pažymėto sutartyje arba dėl aplinkybių ar paskirties;
- nėra savybių,  apie kurias Pardavejas užtikrino Vartotoją,
- netinka tikslui, apie kurį Vartotojas informavo Pardavėją sutarties sudarymo metu, ir Pardavėjas neprieštaravo dėl tokios jo paskirties;
- Vartotojui buvo išduotas, kaip nepilnas,
- netinkamo jo užmontavimo ir įdiegimo atveju, jeigu šie veiksmai buvo vykdomi Pardavėjo ar trečio asmens, už kurią yra atsakingas Pardavėjas, arba dėl Vartotojo, kuris elgėsi pagal instrukciją, gautą iš Pardavėjo,
-  nėra savybių, kurias užtikrino gamintojas ar jo atstovas arba asmuo, kuris įveda daiktą į rinką savo ūkinės veiklos srityje ir asmuo, kuris patalpinęs ant  daikto savo pavadinimą, prekės ženklą ar kitą ženklą prisistato kaipo gamintojas, nebent Pardavėjas apie šiuos užtikrinimus nežinojo, nei vertinant pagrįstai, negalėjo apie tai žinoti ar jie negalėjo turėti įtakos Vartotojo sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo, arba jei jų turinys buvo pakeistas prieš sutarties sudarymą.
Teisinis defektas - situacija, kai parduotas daiktas priklauso trečiam asmeniui arba jam yra taikoma trečio asmens teisė, ir taip pat jei daikto naudojimo ar valdymo apribojimas yra priimtas dėl kompetentingos institucijos sprendimo arba nutarties.
Užsakymas – Pirkėjo noro pareiškimas pateiktas parduotuvėje, vienareikšmiai nustatantis: produktų rūšį ir kiekį, pristatymo būdą, mokėjimo būdą, daikto pristatymo vietą, pirkėjo duomenis dėl sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymo.
Bendros sąlygos
- Sutartis yra sudaroma lenkų kalba, pagal Lenkijos teisę ir šį reglamentą.
 - Daikto išdavimo vieta turi būti Lenkijos Respublikos teritorijoje.
- Pardavėjas privalo ir įsipareigoja teikti paslaugas ir pristatyti daiktus be defektų.
- Visos pardavėjo pateikto kainos yra išreikštos Lenkijos valiuta ir yra bruto kainos (įskaitant PVM). Į produktį kainas neįeina pristatymo išlaidos, kurios yra nurodytos tiekimo kainininke.
- Pirkėjas neteikia pardavėjui garantijos pagal Civilinio Kodekso 577 straipsį, tačiau informuoja apie jam žinomas garantijas, produktų esančių parduotuvėje, kurias teikia trečiosios šalys.
- visų esminių sutarties nutarimų patvirtinimas, prileistinumas, užtikrinimas apsaugojimas, siekiant ateityje gauti prieigą prie šios informacijos yra vykdomas tokiu būdu:
- užsakymo patvirtinimas, siunčiant nurodytu elektroniniu paštu: užsakymus, sąskaitas faktūras proformas, informacijos apie sutarties nutraukimo teisę, šio reglamento pdf versijoje, sutarties nutraukimo formuliaro pdf versijoje pavyzdį, nuorodos savarankiškam reglamento atsisiuntimui ir sutarties nutraukimo pavyzdžio;
- prie įvygdyto užsakymo, išsiųsto į paskirtą išdavimo vietą  spausdintų dokumentų pridėjimas: pirkimo įrodymo, informacijos apie sutarties nutraukimo teisę, šio reglamento, sutarties nutraukimo formuliaro pavyzdžio.
- Pardavėjas neima jokių mokesčių už komunikaciją, pasinaudojant nuotolinio ryšio priemonėmis, o Pirkėjas apmoka išlaidas pagal sutartį, kurią sudarė su trečiąja šalimi, teikiančia jo vardu konkrečią paslaugą, teikiančia bendravimo galimybe per atstumą.
- Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kuris naudojasi šia  sistema tinkamą parduotuvės veikimą, pasinaudojus šiomis naršyklėmis: IE 7 versija  arba naujesnė, Firefox 3 versija arba naujesnė, Opera versija 9 arba naujesnė, Chrome versija 10 arba naujesnė, Safari su naujausiomis versijomis JAVA ir FLASH,  su  horizontalios raiškos ekranais daugiau nei 1024 px. Trečios šalies programinės įrangos, turinčios įtaką naršyklių funkcionavimui ir funkcionalumui naudojimas, tokios kaip: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari gali turėti įtaką tinkamam parduotuvės ekrane rodymui, todėl norint gauti pilną  www.konstal-garaze.pl parduotuvės funcionalumą reikia juos visus išjungti.
- Pirkėjas gali pasinaudoti jo duomenų parduotuvėje išsaugojimo, kad palengvinti teikimo procesą kito užsakymo metu. Dėl to Pirkėjas turėtų pateikti prisijungimo vardą ir slaptažodį, reikalingą, kad prisijungti prie savo paskyros. Vartotojo vardas ir slaptažodis yra eilė ženklų, nustatytų Pirkėjo, kuris turi išsaugoti juos paslaptyje ir apsaugoti nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos. Pirkėjas, bet kuriuo metu turi duomenų pataisymo, atnaujinimo, patikrinimo prieigą ir  savo paskyros www.konstal-garaze.pl parduotuvėje pašalinimo teisę.

 - Pardavėjas prisitaiko prie gerų praktikų kodekso.
Sutarties sudarymas ir vykdymas
- Užsakymus galima teikti 24 valandas per parą.
- Kad pateikti užsakymą Pirkėjas turi atlikti nors šiuos veiksmus, kurių dalis gali daug kartų kartotis:
 - produkto į krepšelį įdėjimas,
- pristatymo būdo pasirinkimas,
- mokėjimo būdo pasirinkimas,
- daikto išdavimo vietos pasirinkimas,
- parduotuvėje užsakymo naudojant mygtuką Perku pateikimas.
- Sutarties su vartotoju sudarymas vyksta kai yra pateikiamas užsakymas.
- Vartotojo užsakymas,  kuomet mokėjimas vyks priėmmo metu yra vykdomas iš karto, o užsakymo mokamo banko pavedimu arba per elektroninę mokėjimo sistemą yra vykdomas, kuomet Vartotojo įmoka įplauks į Pardavėjo sąskaitą.
- Sutarties sudarymas su Klientu vyksta tada, kai Pardavėjas priima užsakymą, apie tai jis informuoja Klientą per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo.
- Vartotojo užsakymas,  kuomet mokėjimas vyks priėmmo metu yra vykdomas iš karto, o užsakymo mokamo banko pavedimu arba per elektroninę mokėjimo sistemą yra vykdomas, kuomet Vartotojo įmoka įplauks į Pardavėjo sąskaitą.
- Kliento užsakymo vykdymas gali priklausyti nuo įmokėjimo pilnos ar dalies užsakymo vertės arba nuo prekybos kredito limito gavimo, mažiausiai užsakymo vertės ar Pardavėjo sutikimo siųsti užsakymą, kuomet bus mokama priėmimo metu.
- Sutarties dalyko siuntimas vyksta terminu, nurodytu produkto kortelėje, o užsakymų, kur yra daug produktų ilgiausiu terminu, nustatytu produktų kortelėse Termino pradžia prasideda tada, kai yra pradedamas vykdyti užsakymas.
Įsigytas sutarties dalykas yra kartu su Pirkėjo pasirinktu pardavimo dokumentu siunčiamas Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu į daiktų išdavimo vietą, nurodytą Pirkėjo užsakyme, kartu su prijungtais priedais, apie kuriuos kalbama 2 paragrafe.
Sutarties nutraukimo teisė
- Vartotojas turi teisę pagal 27 straipsnį, Vartotojų  nuotoliniu būdu sudarytos sutarties nutraukimo teisė, be priežasties nurodymo ir jokių išlaidų, išskyrus išlaidų nustatytų 33 straipsnyje, 34 straipsnyje Vartotojų teisės.
- Nuotoliniu būdu sudaromo sutarties nutraukimo terminas yra 14 dienų, nuo daikto išdavimo dienos, kad išlaikyti terminą pakanka išsiųsti pareiškimą prieš jo pabaigą.
- Sutarties nutraukimo pareiškimą Vartotojas  gali pateikti formuliaro formoje, kurio pavyzdys yra priedas – formuliaras prieinamas adresu  www.konstal-garaze.pl ar kita rašytine forma pagal Vartotojų teisę.

- Pardavėjas nesuteikia galimybės pateikti sutarties nutraukimo pareiškimą, kita forma kaip rašytina.
- Pardavėjas nedelsdamas patvirtintis vartotojui el.paštu, kad gavo sutarties nutraukimo pareiškimą (adresu, kuris buvo paduotas sutarties sudarymo metu ar kitu jei buvo paduotas pareiškime).
 - Sutarties nutraukimo metu, sutartis bus laikoma kaip nesudaryta.
 - Vartotojas nedelsiant privalo grąžinti daiktą Pardavėjui, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo. Kad išsaugoti terminą reikia išsiųsti daiktą prieš termino pabaigą.
- Vartotojas siunčia daiktus pagal sutartį, kurią nutraukė savo sąskaita ir rizika.
- Vartotojas nėra įpreigotas padengti skaitmeninio turinio pristatymo išlaidų, kurios nėra saugomos laikmenoje, jeigu jis nesutiko su tokiu įpareigojimu iki nustatyto sutarties nutraukimo termino ar nebuvo informuotas apie jo sutarties nutraukimo teisę, tokio sutikimo gavimo metu arba verslininkas nepateikė patvirtinimo pagal Vartotojų teisės 1 įstatymo 15 straipsnį ir 1 įstatymo 21 straipsnį
- Vartotojas yra atsakingas už daikto vertės sumažinimą, kuris yra sutarties dalyku ir įvyko dėl naudojimo, netinkamu būdu, pagal daikto savybes ir funkcionavimą.
- Pardavėjas nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo gavimo dienos, pateikto Vartotojo grąžins Vartotojui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant prekių pristatymo išlaidas ir, jei Vartotojas pasirinko kitą pristatymo būdą, kaip pigiausį paprastą pristatymą siūlomą Pardavėjo, tuomet Pardavėjas negrąžins Vartotojui papildomų išlaidų pagal Vartotojų teisės 33 straipsnį.
- Pardavėjas grąžina įmokėtą sumą, naudojant tą patį mokėjimo būdą, kokį naudojo Vartotojas, nebent Vartotojas aiškiai sutiko su kitu mokėjimo būdu, kuris nesudaro jam jokių išlaidų.
- Pardavėjas gali susilaikyti nuo įmokėtos sumos gražinimo, gautos iš Vartotojo kol jam nebus gražinami daiktai arba kol Vartotojas nepateiks daikto išsiuntimo įrodymo, priklausomai nuo įvykio eigos pirmumo.
- Vartotojui pagal Vartotojo teisės 38 straipsnį nepriklauso sutarties nutraukimo teisė:
- kurioje kaina arba darbo atlyginimas priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, napavaldžių Pardavėjui ir kurie gali įvykti prieš nustatyto sutarties nutraukimo terminą,


- kurioje paslaugos dalykas yra nesurenkama prekė, pagaminta  pagal vartotojo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikyta prie jo individualių poreikių,  

- kurioje paslaugos dalykas yra greitai gendantis daiktas arba baigiasi jo galiojimo laikas,
- kurioje paslaugos dalykas yra daiktas pristatomas užantspauduotoje pakuotėje, kurio po pakuotės atidarymo negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo.
- kurioje paslaugos dalykas yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai sujungiami su kitais daiktais,
- kurioje paslaugos dalykas yra garso arba vaizdo įrašai arba programinės įrangos, pristatytos sandarioje užantspauduotoje pakuotėje, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo,

- dėl skaitmeninio turinio pristatymo, kuris nėra išsaugomas materilioje laikmenoje, jei paslaugos vykdymas pradėtas su vartotojo sutikimu prieš nustatytą sutarties nutraukimo terminą ir verslininkui pranešius apie sutarties nutraukimo praradimo teisę,
 - dėl dienraščių, periodinių leidinių arba žurnalų pristatymo, išskyrus užsakymo sutarties pristatymą,
Garantija
- Pardavėjas pagal Civilinio kodekso 1 paragrafo 558 straipsnį visiškai neatsako už Klientų pateiktus fizinius ir juridinius defektus, pažeidimus (garantija).
- Pardavėjas yra atsakingas Vartotojo atžvilgiu pagal taisykles apibrėžtas Civilinio kodekso 556 straipsnyje ir kitų dėl defektų (garantija).
- Sutarties su Vartotoju atveju, jei fizinis defektas buvo aptiktas garantijos metų pabaigą nuo daikto išdavimo datos, daroma prielaida, kad jis egzistavo pavojaus perėjimo Vartotojui metu.
- Vartotojas, jejgu parduotas daiktas turi defektą, gali:
- pateikti pareiškimą dėl prekės prekės kainos sumažinimo,
- pateikti sutarties nutraukimo pareiškimą, nebent Pardavėjas nedelsdamas ir be pernelyg didelių nepatogumų Vartotojui pakeis prekę su defektais į  prekę be defektų, pašalins defektą. Tačiau, jei daiktas jau buvo Pardavėjo pakeistas arba suremontuotas pataisytas arba Pardavėjas neįvykdė daikto iškeitimo į daiktą be defektų ar defekto pašaliniom įsipareigojimo, neturi teisės iškeisti prekes arba pašalinti defektą.
- Vartotojas vietoj Pardavėjo siūlymo defekto pašalinimo, gali reikalauti prekės į prekę be defektų iškeitimo arba vietoj prekės iškeitimo reikalauti pašalinti defektą, nebent prekės privedimas prie būklės, kad ji atitiktų sutartiems nuostatoms yra neįmanoma arba reikalauja didelių išlaidų, palyginus su Pardavėjo pasiūlymu, be to išlaidų vertės nustatymo metu yra analizuojama prekė be defektų, nustatyto defekto rūšis ir reikšmė, o taip pat atsižvelgiama į nepatogumus, kurie liečia Vartotoją, kito sprendimo atveju.
- Vartotojas negali nutraukti sutarties, kai prekės defektas nėra reikšmingas.
- Jei parduota prekė yra su defektais Vartotojas taip pat gali:
- reikalauti netinkamą prekę pakeisti  į prekę be defektų;
- reikalauti defekto pašalinimo.
- Pardavėjas privalo pakeisti prekę su defektu į prekę be defekto arba pašalinti defektą tinkamu laiku ir nesudarant didelių nepatogumų Vartotojui.
- Pardavėjas gali atsisakyti Vartotojo prašymo žalos atlyginimo, jei Vartotojo defekto pašalinimo būdas neatitinka sutarties nuostatoms arba palyginant su kitu galimu būdu pagal sutarties nuostatas reikalautų didelių išlaidų.
- Tuo atveju, jei prekė yra su defektais buvo įmontuota, Vartotojas gali reikalauti, kad Pardavėjas išmontuotų ir vėl sumontuotų iškeisdamas į naują be defektų arba pašalintų defektus, tačiau privalo prisiimti dalį išlaidų, kurios viršija parduotos prekės kainą arba gali pareikalauti, kad Pardavėjas padengtų dalį pakartotinio išmontavimo ir montavimo išlaidų, iki parduotos prekės kainos. Jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigijimų, Vartotojas turi teisę atlikti šiuos veiksmus Pardavėjo sąskaita ir rizika.
- Vartotojas, kuris naudojasi įgaliojimais pagal garantiją, yra įpareigotas Pardavėjo sąskaita pristatyti prekę su defektu reklamacijos adresu, ir jei dėl prekės rūšies arba jos montavimo būdo daikto pristatymas keltų problemas Vartotojui, tuomet Vartotojas privalo sudaryti priėjimo prie prekės sąlygas, toje vietoje, kurioje yra prekė. Jeigu Pardavėjas nepildys savo įsipareigojimų, Vartotojas turi teisę grąžinti prekę pardavėjo sąskaita ir rizika.
- Keitimo arba taisymo išlaidas apmoka pardavėjas, išskyrus atveį nurodyta 4 paragrafe.
- Pardavėjas privalo priimti iš Vartotojo prekę su defektu pakeitimo į prekę be defektų arba sutarties nutraukimo atveju.
- Pardavėjas per keturiolika dienų atsakys dėl:
- pareiškimo susijusio su kainos sumažinimu,
- pareiškimo dėl sutarties nutraukimo,
- prekės pakeitimo į prekę be defekto,
- defekto pašalinimo reikalavimo.
Priešingu atveju manoma, kad pripažino pagrįstu Vartotojo pareiškimą arba reikalavimą.
- Pardavėjas atsako dėl garantijos, jei fizinis defektas bus nustatytas prieš dvejų metų pabaigą nuo prekės Vartotojui išdavimo momento, o jeigu pardavimo dalyku yra naudota prekė prieš metų pabaigą nuo prekės Vartotojui išdavimo.
- Vartotojo reikalavimas pašalinti defektą arba pakeisti parduotą prekę į prekę be defektų nustoja galioti praėjus vieneriems metams,  nuo defekto nustatymo datos, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejems metams nuo prekės Vartotojui pardavimo datos, o jeigu pardavimo dalyku yra naudota prekė prieš metų pabaigą nuo prekės Vartotojui išdavimo.
- Tuo atveju, kai Pardavėjo ar Gamintojojo nustatytas prekės naudojimo terminas baigiasi praėjus dvejiems metams nuo prekės Vartotojui pardavimo datos,  Pardavėjas atsako pagal garantiją už fizinius prekės defektus, kurie atsirado prieš šio termino pabaigą.
-  4 paragrafe nurodytuose terminuose Vartotojas gali pateikti pareiškimą dėl sutarties nutraukimo arba nuleisti kainą dėl fizinių parduotos prekės defektų,  o jei Vartotojas pareikalavo pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba pašalinti defektą, sutarties nutraukimo pareiškimo pateikimo terminas arba prekės kainos nuleidimo prasideda pasibaigus prekės pakeitimo ar defekto pašalinimo terminui.
- Tuo atveju, kai Vartotojas kreipiasi į teismą ar paliaubų teismą dėl garantijos taikymo. Kitų įgaliojimų, priklausančių Vartotojui terminas, dėl to yra sustabdytas iki galutinio teisėto proceso pabaigos. Panašiai atrodo tarpininkavimo procedūra, tada terminas kitų įgaliojimų vykdymui, susijusių su garantija, priklausančių Vartotojui, prasideda skaičiuoti nuo teismo susitarimo patvirtinimo atmetimo, sudaryto su tarpininku arba neefektyvios derybų pabaigos.
- Garantijos įgaliojimų vykdymui dėl teisinių trūkumų  pardoutos prekės teisinius trūkumus taikomas 4 paragrafas. Tačiau terminas prasideda nuo tada kai Vartotojas sužinojo apie defekto egzistavimą, o jei Vartotojas sužinojo apie defekto egzistavimą dėl trečiosios šalies ieškinio? Nuo datos, kada nuosprendis išduotas dėl ginčo su trečiąja šalimi tapo teisėtas.
- Jei dėl prekės defekto Vartotojas pateikė pareiškimą dėl sutarties nutraukimo arba dėl kainos nuleidimo, jis gali reikalauti žalos atlyginimo, kurią patyrė dėl to, kad sudarė sutartį, nežinodamas apie defekto egzistavimą, net jei žala įvyko dėl aplinkybių, už kurias Pardavėjas neatsako, ir visų pirma gali reikalauti sutarties sudarymo, gavimo, pristatymo, saugojimo ir prekių draudimo išlaidų grąžinimo.  Išlaidų iš kurių neturėjo jokios naudos grąžinimo, ir nebuvo jos grąžintos trečios šalies bei proceso išlaidų grąžinimo. Tai nepažeidžia nuostatų dėl žalos atlyginimo, remiantis bendrais principais.
- Nėra taikomas joks defekto pateikimo terminas pagal garnatiją, jeigu Pardavėjas nesąžiningai nuslėpė defektą.
Privatumo politika ir asmens duomenų saugumas.
- Asmens duomenų bazių, pateiktų Vartotojų administratoriumi yra Pardavėjas.
- Pardavėjas įsipareigoja saugoti asmens duomenis pagal asmens duomenų apsaugos
Įstatymą 1997m. rugpjūčio 29 d. ir pagal paslaugų teikimas elektroniniu būdu Įstatymą iš 2002 metų liepos 18 d. Pirkėjas paduodamas savo asmens duomenis užsakymo pateikimo metu sutinka, kad jie būtų panaudotipateikto užsakymo vykdymo tikslams. Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę patikrinti, keisti, atnaujinti arba ištrinti savo asmeninius duomenis.

- Išsamios asmens duomenų, naudojamų  užsakymų vykdymui, rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės yra aprašytos privatumo politikoje, kurią galima rasti adresu
Baigiamosios nuostatos
- Nei vienos šio reglamento nuostatos tikslas nėra pažaisti Pirkėjo teises. Taip pat negali būti  tokiu būdu interpretuojama, kadangi bent kokios reglamento dalies neatitikimo su galiojančia teise atveju Pardavėjas deklaruoja besąlyginį prisitaikymą ir šios teisės taikymą vietoj ginčijamos reglamento nuostatos.
- Apie reglamento pakeitimus ir apimtį registruotiems pirkėjams bus pranešta elektroniniu būdu (nurodytu  el.pašto adresu registracijos metu arba teikiant užsakymą). Pranešimas bus išsiųstas bent 30 dienų prieš įsigaliojant naujam reglamentu. Pokyčiai bus įvesti siekiant pritaikyti reglamentą prie galiojančio  teisinio statuso.
- Aktuali reglamento versija visada Pirkėjui yra prieinama reglamentas  paskyroje (www.konstal-garaze.pl). Užsakymo vykdymo metu ir viso laikotarpyje priežiūros po pardavimo laikotarpio metu Pirkėjui  galioja reglamentas, kurį jis priiėmė užsakymo pateikimo metu. Išskyrus atvejį, kai Vartotojas pripažins jį mažiau palankiu nei aktualus ir informuos Pardavėją, kad pasirinko aktualų, galiojantį.
- Klausimams, kuriems nėra taikomas šis reglamentas yra taikomas, atitinkamos teisinės nuostatos. Ginčai, jei Vartotojas pareikš tokią valią, bus sprendžiami mediacijos procesu arba paliaubų teisme. Galutinai ginčą spręs pagal vietą ir dalykiškai atitinkamas teismas.

Nuomones ir atsiliepimai
- PPHU ESTAL neskelbia atsiliepimu/nuomoniu apie produktus, kuriuos siulo kaip savo parduotuves dali, taip pat interneto svetainese/portaluose, priklausančiuose kitiems verslo subjektams.
- PPHU ESTAL netikrina nuomoniu, patalpintu kitiems verslo subjektams priklausančiose interneto svetainese/portaluose, bet praneša apie melagingą turini atitinkamiems padaliniams, jeigu jis yra aptiktas.
 

Blog
  • Lietaus latakai
    Lietaus latakai
    Lietaus latakai yra elegantiška ir funkcionali latakų procedūrų pabaiga, kurios dėka vanduo nenukrenta ant žemės iš didelio aukščio ir nesipurškia.read more
Tags Lietaus latakai1 post

Nuolaidos

Adres: https://estal.lt/reglamentas.html